contact us

Address:No.555 Dongjiang Road, Degan Industrial Zone, Jiangjin District, 402284 Chongqing,China

Zip code:402284

Tel:0086-23-86898049, 0086-23-86898269

Phone:0086-13983106433

E-mail:gracegu@pet-union.com.cn